Cookies

Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen.
Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies.
Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Åldrande och ditt mikrobiom

hyperpigmentering w370h200

Åldrande och ditt mikrobiom

Forskning visar att under åren 2015 - 2050k ommer andelen av världens befolkning över 60 år nästan att fördubblas från 12% till 22%.

Låt oss förklara åldrandekonceptet

 • På biologisk nivå är åldrandet ett resultat avinverkan av ackumulering pga en mängd olikamolekylära och cellulära skador över tid.Detta leder till en gradvis minskning av fysiskoch mental kapacitet, en ökande risk försjukdom och i slutändan död.
 • Dessa förändringar är varken linjära ellerkonsekventa, och de är endast löstassocierade med en persons ålder i antal år.Utöver biologiska förändringar är åldrandeofta förknippat med andra livssituationer sompensionering, flytt till mer lämpligt boendesamt vänners och partners död.

Din hjärna och åldrande

 • Åldrande orsakar förändringar i hjärnansstorlek, kärlstruktur och kognition.
 • Hjärnan krymper med stigande ålder och detsker förändringar på alla nivåer från molekylertill morfologi.
 • Risken för stroke, skador på vita substanseroch demens ökar också med stigande ålder,liksom nivån av minnesnedsättning. Det finns även förändringar i nivåerna av signal-substanser och hormoner.
 • Skyddsfaktorer som minskar kardiovaskulärrisk:
  • Regelbunden motion
  • Hälsosam kost
  • Lågt alkoholintag

Bidragande faktorer till åldrandeprocessen

 • Fria radikaler och oxidativ stress.
 • Skador på strukturer och funktioner hos enorganisms molekyler, celler, organ.
 • Glykation.
 • Telomerförkortning.
 • Reaktioner, mutationer, aggregation av proteiner ihud och kropp.

Med andra ord, åldrande är den progressiva skadan pådessa strukturer och funktioner.

Hur är det med din mage?

Kroniska inflammatoriska tillstånd, såsom IBS, celiaki-sjukdomen LGS kan bli mer uppenbara. Cellgifter och strålning bryter ner tarmslemhinnan.
Förändring i kost och näringsbrister påverkar denmikrobiella populationen i tarmen.

Åldrande och ditt mikrobiom

 • Bakteriemångfalden i huden ökar med stigande ålder.
 • Immunförsvaret reglerar hudens mikrobiom.
 • Åldrande orsakar förändringar i hudens struktur och funktion.
 • Detta kan bero på inre faktorer, såsom förändringari hormoner eller immunsystemets ämnes-omsättningar.

Tarmens mikrobiom förändras också när du åldras

 • Efter 60-65 års ålder börjar tarmens mikrobiotagenerellt minska.
 • En ökning av tidigare icke dominanta bakterier (exempelvis: potentiellt pro-inflammatoriska).
 • Minskning av antalet bifidobakteriella stammarförekommer.
 • Bifidobakterier är en grupp bakterier som kallasprobiotika som normalt lever i dina tarmar och mage.

 

 

repair and transform w370h200

Ett hälsosamt liv, fysiskt och mentalt, kan vara det bästa försvaret mot förändringar i en åldrande hjärna.

Fokus med DrK cellREVERSE & Repair

lacto bacillus

Vad händer i och med min hud när jag sover?

 1.  Din hud stimulerar collagensyntesen när du sover, vilket förhindrar och fördröjer oealstisk hud, fina linjer och rynkor, inflammation och för tidigt åldrande.
 2.  Sömn utgör en stor del av hudreparationsprocessen i din hud. 
 3. Under sömnen ökar din kropp blodflödet till de olika hudlagren vilket innebär att du vaknar upp till en mer välmående hud och ökad lyster. Medan du sover får din hud det stöd den behöver för att regenerera.
 4. Sömnbrist orsakar dock ett minskat blodflöde till huden och din hud kan verka matt, blek, gråaktig och till och med livlös. Brist på sömn kan också bidra till mörka ringar och/eller påsar under ögonen på grund av det minskade blodflödet.

Kom ihåg – dina hudceller går in i makeover-läge medan du sover. Studier publicerade i "Journal of drugs in dermatology" tyder på att tillväxt och reparation av hudceller sker medan du sover.

Det är då celldelning som förnyar och reparerar huden är på topp.

Under detta cellförnyelseläge får du maximal effekt av dina anti-ageing och återbalanserande ingredienser.

Kvaliten på sömnen du får kan också påverka dina nivåer av kortisol eller stress-hormoner. Om du inte får tillräckligt med sömn kan det synas i ditt ansikte.

Att inte sova tillräckligt ökar dina kortisolnivåer och försätter din hud i ett pro-inflammatoriskt tillstånd.

Sömn hjälper också din hud att producera skyddande cytokiner, vilka skyddar din hud mot skador från t.ex. fria radikaler och glykering. Studier har visat att kronisk sömnbrist är kopplad till en minskad hudbarriärfunktion, lägre tillfredsställelse med ditt
ansiktsutseende och mer framträdande linjer och rynkor.

Bör jag sova med SPF?

 • Att sova med solkrämen på ger inte hudens naturliga oljor möjlighet att fungera optimalt medan du sover. Detta kan leda till tilltäpptaporer och möjliga utslag samt uttorkning.
 • Var medveten om att vissa solfilter i SPF:s bryts ner medan du sover, dessa "nedbrytningsprodukter" är mycket små molekyler som kan penetrera huden och absorberas systemiskt och kan i vissa fall ge cancerframkallande effekter.

Lita på din magkänsla

lacto bacillus

Senaste framsteg inom forskningen på området mikrobiom-tarm-hjärna

På 1880-talet började forskare och kliniker undersöka förhållandet mellan vår hjärna och vår tarm, tillsammans med tarmens bakterier. Vi kallar detta nu för mikrobiom-tarm-hjärnaxeln.

Med tiden har framsteg inom forskningen visat på ytterligare bevis för att dubbelriktad kommunikation äger rum mellan dessa strukturer, och att den intensifieras i tider av stress. Tarmen kallas ibland för vår "andra hjärna", på grund av att den är värd för det enteriska nervsystemet (ENS), ett neuralt nätverk som gör att tarmen kan arbeta utan instruktioner från hjärnan.

ENS upprätthåller kontrollen över vårt matsmältningssystem; det spelar en viktig roll för peristaltiken, sekretion och smärtuppfattning. Tarmen är inte bara hem för ENS, utan den ger också mat och skydd åt kommensala mikroorganismer: tarmmikrobiomet.

Utvecklingen av laboratorietekniker och omics under det senaste decenniet har gjort det möjligt för oss att få en bättre förståelse för dessa mikroorganismer. Det finns nu bevis för att tarmen och dess mikrobiom samverkar för att påverka immunitet, endokrina funktioner, tarmfunktioner och neurotransmission.

Människor är superorganismer som lever i symbios med biljoner mikrober fördelade i hela kroppen. Mer än 90 % av våra celler kommer från mikroorganismer. Men på grund av vår moderna livsstil – överdriven hygien och ändrade kostvanor – har vi börjat förlora i mångfald. Ny forskning tyder på att en kost med hög fetthalt, till exempel, kan ha en negativ inverkan på både tarmmikrobiomet och hjärnan. En kost rik på mättade fettsyror kan ha skadliga effekter, inte bara på tarmmikrobiomet – som då kännetecknas av lägre mångfald vad gäller tarmmikrobiella arter – utan också på hjärnans funktion, vilket kan leda till depressionsliknande beteenden.

Inom psykologin har forskare och praktiserande psykologer alltmer kommit att se på patienter som någon sorts superorganismer och man har betraktat mikrobiomet som ett sätt att identifiera sjukdomar (biomarkörer) och man har då till och med behandlat klienter utifrån dessa insikter. Att förstå mikrobiomets hemligheter kan därför ge oss tillgång till en skattkammare av resurser för personligt anpassad behandling och näringstillförsel.

BGA består huvudsakligen av tre vägar: den neurala vägen (ENS och vagusnerven), den neuroendokrina vägen och immunvägen.

Så vad händer med oss i tider av stress, och hur reagerar hjärnan på stressiga situationer?

INFLAMMATIONENS ONDA CIRKEL
När vi upplever en stressig situation, skickar ett område i hjärnan som styr våra känslor, amygdala, en nödsignal till hypotalamus, hjärnans kommandocenter. Hypotalamus skickar sedan ut en varning genom vårt nervsystem, som reagerar med att utsöndra en flod av stresshormoner, inklusive adrenalin och kortisol.

I sin tur förbereder sedan dessa hormoner vår kropp för nödåtgärder, känt som flykt och kamprespons. Vanliga fysiska symtom på stress är t.ex. ett bultande hjärta, åtstramning av muskler, ett höjt blodtryck och snabb andning. Dessa fysiska förändringar ökar vår styrka och uthållighet, förbättrar vår reaktionstid och förbättrar vårt fokus, förbereder oss för att antingen slåss eller fly som svar på den stressiga situationen. 

När stressreaktionen är ihållande kan den dock ha en negativ effekt på delar av kroppen, inklusive matsmältningssystemet. När kroppen upprepade gånger utsätts för stress kan detta skapa en ond cirkel av inflammation. Denna inflammation och patogenernas verkan kan leda till en ökad genomtränglighet av barriären vilket möjliggör att bakterier och inflammations-signaler rör sig från tarmen till hjärnan genom vagusnerven. Hjärnan tolkar dessa inflammationssignaler som en ny stressfaktor. Om trenden fortsätter kommer kombinationen av nämnda stressfaktor och den externa stressfaktorn efter en tid leda till psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga symtom.

Fynden gjorda av Maes m.fl., publicerade 2012, antyder att ”translokerade” tarmkommensala bakterier aktiverar immunceller för att framkalla IgA- och IgM-svar (antikroppar); detta fenomen kan spela en roll i patofysiologin för (kronisk) depression genom den progressiva förstärkningen av immunvägar.

MIKROBIOMETS ROLL
Vilken roll spelar mikrobiomet i allt detta?Forskare har observerat påtagliga skillnader i tarmmikrobiomet mellan friska människor och sjuka patienter. Detta är bara ett första steg mot att kunna bedöma vad som utgör en hälsosam mikroflora. Utifrån tillgänglig forskning verkar mångfald vara väsentligt, liksom ett relativt överflöd av Firmicutes och Bifidobakterier.

Bakteriefria djurmodeller visar att varken hjärnan eller beteendet kan utvecklas helt eller normalt utan ett tarmmikrobiom. 

Även om detta forskningsområde fortfarande är i sin linda, ger dessa observationer nytt hopp för många näringsfysiologer och neuropsykiatriker som nu kanske kan diagnosticera patienter baserat på mikroflora. Det här kommer potentiellt att förbättra patienternas svar på medicinska läkemedel baserat på individuell mikrobiologisk identitet. 

PROBIOTIKA FÖR ETT HÄLSOSAMMARE LIV
Probiotika är levande mikroorganismer och är säkra och naturliga ingredienser som kan tas som kosttillskott. Probiotika är kända för sin gynnsamma inverkan på värdens immunsystem och tarmfunktioner. Idén att använda probiotika för att förbättra det psykologiska välbefinnandet genom BGA dök upp först 1880, men det var inte förrän 2006 som denna idé testades i prekliniska studier. Fördelarna med probiotika för BGA beskrivs i flera studier och metaanalyser. En nyligen publicerad metaanalys tittade på 27 probiotiska eller symbiotiska interventioner och visade en signifikant förbättring av depression och ångest. 

Fördelarna med probiotika för BGA beskrivs i flera studier och metaanalyser. En nyligen publicerad metaanalys tittade på 27 probiotiska eller symbiotiska interventioner och visade en påtaglig förbättring av depression och ångest. 

De fördelaktiga effekterna av probiotika är ofta och felaktigt förknippade med modulering av tarmarnas mikrobiom. Forskning visar dock att probiotika har sin egen direkta effekt på värden och att dess fördelar inte nödvändigtvis drivs av en modulering av tarmfloran. Till exempel är prebiotika, mestadels fibrer, kända för att vara mycket effektiva när det gäller att modulera mikrobiomet, men i forskarnas metaanalys visar probiotika en gynnsam effekt på allmän ångest och olika typer av depression, något som prebiotika inte gör. 

Så även om mikrobiomet är nyckeln, är dess modulering inte nödvändigtvis den viktigaste mekanismen att överväga i undersökningar av BGA och andra områden.

ATT FÖRHINDRA DOMINOEFFEKTEN
Kliniska studier har visat att etableringen av tarmmikrobiomet mellan födseln och tre års ålder är avgörande för utvecklingen av hjärnan, eftersom de två organen utvecklas samtidigt under denna fas. Subtila förändringar i förvärvande eller underhåll av mikrobiom tidigt i livet kan innebära en sårbarhet som påverkar de (neuro-)endokrina och (neuro-)immuna signalvägarna i mirkobiom-hjärna-tarmaxeln. Eftersom de utvecklas tillsammans i den tidiga barndomen, kan eventuella störningar i tarmen eller hjärnan senare disponera barn för stressrelaterade störningar i vuxen ålder. Detta visades i en studie av Borre m.fl. (2014), som beskrev relationen som en "dominoeffekt" som kan framkalla psykisk sjukdom och en högre stressrespons senare i livet.

DE LÄNGRE VARANDE EFFEKTERNA AV ELS SENARE I LIVET
Puberteten är en annan viktig men ändå stressig period av förändring. Hur stress hanteras under övergången till vuxen ålder kan vara avgörande för mental hälsa och välbefinnande. Stressade honråttor uppvisade tidigare pubertetsdebut jämfört med standarduppfödda honor, och stressade hanar mognade senare än sina standarduppfödda motsvarigheter. Man kunde visa att en probiotisk behandling kunde återställa den normativa tidpunkten för puberteten hos båda könen. Dessa resultat är helt i linje med tidigare upptäckter om att probiotika kan vända stressframkallade förändringar i inlärt beteende som har med rädsla att göra och även förändrade niviåer av stresshormoner. Det här visar tydligt på de anmärkningsvärda och mångsidiga återställande effekter som probiotika kan ha.

VILKEN EFFEKT HAR DrK SMART ”biotic”
DrK cellREVERSE SMART´Biotic har antioxidanta egenskaper för ett hälsosamt åldrande av hud, tarm och hjärna.

Denna formula kombinerar probiotiska stammar, selen och zink.

Denna formulas stammar är skyddade med Bio-Support™-teknologi som gör att de kan överleva pH-värdet i magen.

Optimalt stamval för GI-överlevnad.

PROBIOTISKA STAMMAR:
Lacticaseibacillus paracasei är en välgörande bakterie som finns naturligt i både mun och tarm hos människor. Den producerar mjölksyra som hjälper till att sänka pH-nivåerna i matsmältningssystemet och hindrar tillväxten av skadliga bakterier. Detta förbättrar tarmhälsan och kroppens naturliga försvarssystem.

Lactobacillusreuteri är en väl studerad probiotisk bakterie som kan kolonisera ett stort antal däggdjur. Hos människor finns L.reuteri på olika ställen av kroppen, inklusive mag-tarmkanalen, urinvägarna, huden och bröstmjölken. Mängden L.reuteri varierar mellan olika individer. L.reuteri förbättrar tarmhälsa, munhälsa, kvinnors hälsa och ämnesomsättning.

Bifidobacterium lactis har främst dokumenterats i samband med tarmsystemets hälsa. Den härstammar ursprungligen från människan och dess välgörande effekt har visats via en stor mängd kliniska bevis hos barn och ungdomar. Bifidobacterium lactis förbättrar tarmsystemets hälsa, kroppens naturliga försvarssystem, kvinnors hälsa, munnens, matsmältningens och leverns hälsa.

Lactobacillus helveticus är en mjölksyrabakterie som ofta används vid tillverkning av fermenterade mejeriprodukter. L.helveticus kommer från mejerinäringen och har valts ut för sina produktiva och probiotiska egenskaper. L.helveticus är fördelaktig för tarmsystemets hälsa, kroppens naturliga försvarssystem, kvinnors hälsa, munhälsa och matsmältningens hälsa. 

STÖTTANDE INGREDIENSER:
Zink
bidrar till underhållet av normal hud, normal DNA-syntes och normal syra-bas-metabolism för att skydda celler från oxidativ stress. Zink bidrar också till en stark benstomme, ett friskt hår och välmående naglar.

Selen hjälper till att skydda cellerna från oxidativ stress. Selen bidrar även till att underhålla hår och naglar. Det är en antioxidant som är en garant för god hälsa och som hjälper till att skydda kroppens celler mot fria radikaler.

- Av Dr Juanita Kilian

För en ung & frisk hud, hjärna & tarm

lacto bacillus

Vad innehåller DrK cellREVERSE NucleoCollagen?

Nukleotider – en vetenskapligt balanserad och unik form av nukleotider. Den viktigaste ingrediensen i denna produkt är ett näringsämne som kallas  nukleotider, ansvariga för en effektiv kopiering av varje cell i våra kroppar eftersom de är byggstenarna i vårt genetiska material (DNA/RNA). 

Collagen – är en naturlig, mycket ren, bioaktiv ingrediens med ett proteininnehåll på över 97% (på torrviktsbasis). Det är ganska allmänt känt att collagen har många positiva effekter när det intas invärtes, särskilt för hudens, ledernas och broskets hälsa såväl som att det ger en ökad vitalitet. 

Trans-Resveratrol: är en naturlig sammansättning som finns i flera växter som har visat sig ha kraftfulla antioxidanta egenskaper. Antioxidanter neutraliserar fria radikaler, som tros vara förknippade med åldrande, hjärt-kärlsjukdomar och andra inflammatoriska medicinska tillstånd. 

Dagtid:
Dagligt tillskott med DrK cellREVERSE NucleoCollagen förbättrar hudens återfuktning och barriärfunktion, vilket bidrar till ett ökat välmående i hud, hjärna och tarmsystem.

Dagligt tillskott av 10g.
DrK cellREVERSE NucleoCollagen ger den optimala dosen av nukleotider och collagenpeptider för reparation av DNA, tarm och hud. 

DrK cellREVERSE NucleoCollagen är i pulverform vilket gör det lätt att blanda i vatten, juice, morgonens smoothies eller yoghurt.

Normala tecken på åldrande i huden inkluderar brist på lipider och fukt samt nedbrytning av collagenets nätverk, vilket leder till fina linjer. Din hud förlorar förmågan att skapa collagen och självläka. Huden blir tunnare, tappar elasticitet, spänst och rynkor utvecklas. En tunnare hud blir också känsligare för solskador och luftföroreningar.

DrK cellREVERSE NucleoCollagen består av kliniskt prövade ingredienser som agerar som de byggstenar vilka behövs för att skapa en friskare och ungdomligare hud. DrK cellREVERSE NucleoCollagen innehåller en unik balans av viktiga näringsämnen för att effektivt reparera vävnader och skapa tillväxt av nya hudceller. Det ger din hud den näring den behöver för en ungdomligare lyster och ett ökat välmående.

Nukleotider:
Vår kropp har ett ständigt behov av nya celler och nya celler behöver nukleotider för att bildas.

 • Enbart kost är inte längre tillräckligt för att tillgodose vårt dagliga nukleotidbehov
 • Tillskott av nukleotider har blivit nödvändigt
 • Nukleotider (NMN och NADH+) spelar en roll i antiåldrandeprocessen
 • Nukleotider är avgörande för optimal funktion av immunsystemet och reparation av tarmslemhinnan och längden på villi i tunntarmen

Trans-resveratrol:
Resveratrol (alias trans-resveratrol eller 3, 4', 5- trihydroxystilbene) är en naturlig fytoalexinförening som finns i röda druvskal, japansk knotweed, jordnötter, blåbär och en del andra bär. Det är en kraftfull antioxidant som produceras av vissa växter som svar på stress, skada, infektion eller ultraviolett (UV)-strålning.

I mitten av 1990-talet togs resveratrol fram i rampljuset som den huvudsakliga polyfenolen i rött vin, i samband med den franska paradoxen (dvs den uppenbara motsättningen mellan att fransmännen har en låg andel hjärtkärlsjukdomar trots att de har en kost rik på mättade fetter, inklusive konsumtion av stora mängder alkohol och cigarettrökning).

Det antogs att fördelarna för fransmännen berodde på deras konsumtion av måttliga mängder rött vin som innehöll 1 till 2 mg resveratrol per 8 ounces (1 ounce = ung. 28 gram). Sedan dess har det vetenskapliga intresset för denna polyfenol ökad drastiskt.

År 1996 fanns det 46 vetenskapliga artiklar om resveratrol, vilket ökade till över 1 300 år 2006 och till mer än 9 800 i augusti 2017. Idag är resveratrol känt för sina gynnsamma hälsoeffekter på bland annat hjärta och blodkärl, hud benstomme och minne, samt kontroll av blodsockernivåer. Resveratrol används därför i stor utsträckning som en nyckelingrediens för att främja ett hälsosamt åldrande.

Collagen:
Collagen är det protein som det finns mest av i din kropp. Det är huvudkomponenten i bindväv som ingår i flera kroppsdelar, inklusive senor, ligament, hud och muskler. Collagen har många viktiga funktioner, inklusive att ge din hud struktur och stärka dina ben.

DrK cellREVERSE NucleoCollagen har följande fördelar:

 • Anti-inflammatorisk
 • Stärker tarmsystemets hälsa och förbättrar matsmälningen
 • Stärker benstommen
 • Förbättrar immunförsvaret
 • Stärker hjärta och blodkärl
 • Bidrar till att balansera blodsockernivåerna
 • Stärker ögonens hälsa
 • Förbättrar kvinnors hälsa
 • Förbättrar hudens hälsa och bidrar till ett friskare åldrande
 • Stärker hjärnans kognitiva funktioner

- Av Dr Juanita Kilian

Hudens mikrobiom och immunitet

lacto bacillus

Huden - kroppens största organ - fungerar som kroppens primära skyddande barriär och första försvarslinje mot invasion utifrån.

Utan en stark, skyddande yttre hudbarriär blir våra kroppar mer mottagliga för skadliga mikroorgan-ismer (kända som mikrobiella patogener) och kan också stimuleras till en
inflammatorisk reaktion, vilket kan leda till andra oönskade effekter i kroppen, om de inte hålls i schack.

Men hur passar mikrobiomet in i detta?
Jo, förutom vår kropps eget inneboende försvar som skyddar oss mot infektion från mikrobiella patogener och sjukdomar, spelar också våra goda mikrober en nyckelroll då de hjälper till att upp-rätthålla en stabil miljö och reglera vårt
immunförsvar. Vi kommer att utforska denna känsliga relat-ion såväl som vad som händer vid en obalans i hudens mikrobiom.

Hudens mikrobiom och immunskydd
Ett hälsosamt, balanserat och fullt fungerande mikrobiom i huden bidrar till dess barriärfunktion och hjälper till att upprätthålla en stabil miljö på hudytan, vilket utgör ett skydd mot patogener och hjälper till att begränsa stress från vår yttre miljö. Hudens mikrobiom
kommunicerar även med kroppens immunceller för att påverka deras beteende, reglera immunresponsen och hjälpa till att hålla kroppen stark och frisk.

Genom dessa mekanismer ger vårt mikrobiom stöd för både våra medfödda (det ospecifika försvarssystem som du föddes med, vilket skapar den första försvarslinjen i vårt immunsystem) och adaptiva (inlärd eller förvärvad immunitet, specifik för främmande patogener) immunförsvar - till exempel, genom att utöva riktad antimikrobiell och anti-inflammatorisk aktivitet.

Låt oss fördjupa oss i denna symbios lite mer detaljerat...
För att hantera detta kan hudens celler och mikrober kommunicera för att reglera vårt immunsystems inflammatoriska respons. Hudmikrobiomet är väsentligt för att säkerställa ett tillräckligt försvar samtidigt som det upprätthåller en stabil och balanserad miljö, känd som ”immun homeostas”, och förhindrar inflammatorisk sjukdom.

I huvudsak betyder allt detta att närvaron av vissa bakterier - som S. epidermidis och Acinetobacteribakterier - hjälper till att hålla inflammation i schack. Men om obalanser i våra inhemska bakteriepopulationer uppstår, kan en inflammatorisk reaktion utlösas.

Mikrobiomets roll vid inflammatorisk sjukdom
I linje med detta koncept klassificeras ett ökande antal mikrober som ”pathobionter” - det vill säga mikrober som kan orsaka skada under vissa omständigheter, även om de är ”ofarliga” under andra omständigheter. När hudens mikrobiom störs på detta sätt kan det leda till inflammation, irritation, torrhet, kliande hud och förvärra vårt hudtillstånd, vilket leder till en utmaning för immunförsvaret. Detta kan också bidra till utvecklingen av inflammatoriska hudtillstånd som akne, atopisk dermatit och psoriasis som ett resultat av en oreglerad inflammatorisk respons.

Inflammatorisk akne
Acne vulgaris (mer känt som bara ”akne”) är ett mycket utbrett inflammatoriskt hudtillstånd. Även om flera faktorer bidrar till att tillståndet utvecklas, som t.ex. överskott på talg, är mikrobiomet och dess interaktioner med det medfödda immunförsvaret en viktig del vid utvecklingen av akne. 

Bakterierna Cutibacterium acnes spelar en nyckelroll vid utvecklingen av akne. Även om vissa C. acne-bakterier kan gynna din hud, kan en förlust av mikrobiell mångfald och balans mellan vissa typer utlösa akne, enligt konceptet ”pathobiont”. Obalanser kan fungera som en utlösande faktor för immunsystemets aktivering, vilket leder till inflammation i huden. Men när mikrobiomets mångfald återställs till dess ”normala” tillstånd, minskar inflammation genom förbättrad reglering av den medfödda immuniteten.

Atopisk dermatit
Atopisk dermatit är ett annat inflammatoriskt tillstånd i huden där patogener involverar viktiga interaktioner mellan immunförsvar och mikrobiella samhällen. 

Återigen bidrar flera faktorer till dess patogenes, såsom en icke fungerande hudbarriär, men också mikrobiell dysbios och brister i mikrobiomets immunförsvar hos patienter med atopisk dermatit, där en avsevärd variation uppstår av olika organismer som är associerade med att förvärra eller lindra inflammation i huden. 

När det gäller atopisk dermatit tror man att brist i mikrobiomets mångfald under de tidiga stadierna av livet kan påverka mognaden av medfödd och adaptiv immunitet, vilket leder till kronisk inflammation. Forskning har visat att spädbarn med atopisk dermatit har låga nivåer av bakterier som kallas Bifidobacterium och Bacteroides. 

För att hjälpa ditt immunförsvar att fungera så optimalt som möjligt är det viktigt att upprätthålla ett mångsidigt och väl balanserat hudmikrobiom.

Att bibehålla ett friskt tarmsystem
Tarmsystemet verkar ha en direkt inverkan på hudens mikrobiom via en intim relation som kallas tarm-hudaxeln, där tarmsystemet och dess eget mikrobiom är kopplat till huden, dess hälsa och homeostas, allt detta enligt många studier. 

Så att ge näring till ditt tarmsystem med hälsosam mat som hälsokost, icke processade råvaror, fibrer och probiotika kan hjälpa till att stärka din hud. Kortkedjiga fettsyror till följd av fiberjäsning i tarmen kan till exempel befrämja tillväxten av hudmikrober som påverkar immunförsvaret och reglerar inflammation i huden.

Att förändra tarmmikrobiomet för att förebygga och behandla sjukdomar - via modulering av hudens mikrobiom - är ett spännande forskningsormråde. Nya rön har visat att tillskott av probiotika har en mycket lovande potential när det gäller att förebygga och hantera olika hudsjukdomar som t ex, akne. Probiotika kan bromsa utvecklingen av C aknebakterier som orsakar akne genom att utsöndra ett antibakteriellt protein som hämmar tillväxten av de hotande stammarna. 

Med hänsyn till all denna ovanstående forskning har Dr Juanita Kilian från DrK Dermal Health Care ägnat de senaste 2 åren av sitt arbete till att förstå sambandet och förhållandet mellan tarmsystemet och huden. Och som en följd av hennes genomgripande forskning kommer man att lansera en DrK cellREVERSE SMART biotika senare i år, vilket är en PROBIOTIKA FÖR ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE och med ANTIOXIDANTA EGENSKAPER.

- Av Dr Juanita Kilian

Menopaus och åldrandets effekt på hudens mikrobiom och åldrandeprocessen

drk menopaus w285

Hudens struktur och funktion förändras med åldern.

Orsaken är inte bara inre faktorer som den cellulära metabolismen, immunsystemet eller hormonella förändringar utan även yttre faktorer som ultra-violett strålning. I detta sammanhang ändras även mikrobiomet under livstid, inte bara pga åldrandet, utan även pga geografi, ålder, kost, livsstil och föroreningar.

Hudens åldrande karakteriseras av en minskad talgproduktion och fuktnivå samt immundysfunktion vilket resulterar i signifikanta förändringar i hudens fysologi.

De fysiologiska förändringarna påverkar även den kutana ekologin och orsakar en obalans i den kutana mikrobiotan. Mikrobiomets sammansättning skiljer sig i ung hud respektive en äldre hud. I puberteten ökar densiteten av de lipofila bakterierna proportionerligt med den ökade talgproduktionen. Den är lägre i en äldre hud.

Under åldrandet ökar den mikrobiella mångfalden och proportionen av Cutibakterium acne (även kallad Propionibacterium acne) minskar. Detta är en mycket intressant upptäckt då ju högre bakteriell mångfald desto bättre.

Det verkar som Cutibakterium acne är en ”portvakt” vid hudens åldrande. Efter menopausen utsöndrar huden mindre talg vilket är näringsämne till Cutibakterium acne som vilket även sätts i samband med torr hud hos äldre människor. Det är inte bara hudens mikrobiella mångfald utan även den rätta balansen mellan de rätta bakterierna som är förutsättningen för en välmående hud.

Genetiskt är dessa bakterier identiska men i vissa kemiska sammansättningar i hudens talg metaboliseras de olika i akne hud jämfört med en välmående hud. Metabolit som utsöndras från C. acne framkallar en viskös cykel av högre sebumproduktion i huden och därför utvecklas finnar och därmed har den svåra C. acnes bakterier har fått näring.

Vid forskning på hudens mikrobiom görs framsteg som skapar ett växande intresse för att hitta nya sätt att hjälpa huden att återhämta och regenerera sig från de många mikroorganismerna som lever på den. I detta sammanhang kan manipulation av tarmens mikrobiom hos äldre människor bli en innovativ strategi för att motverka och behandla åldersrelaterade komorbiditet (samsjuklighet). Därför kan ett balanserat mikrobiota i huden vara en viktig del i att motverka ett för tidigt åldrande.

Hormonet östrogen (östradiol och östriol), progesteron och DHEA är ansvariga för att bibehålla ett ungdomligt utseende före menopausen. Efter menopausen är det en signifikant minskning av dessa hormoner vilket resulterar i ett snabbt accelererande av hudens åldrande.

Förändringarna i mikrobiotan vid åldrandet har omfattande studerats i människans tarm. Dessutom har åldrande och dysbios (en obalans av tarmbakterier) inflammation gemensamt, vilket är en välkänd riskfaktor för utveckling av ett flertal sjukdomar som relateras med åldrandet.

Ålder och kön
Ålder och kön specifika hormoner och andra biologiska eller fysiologiska faktorer spelar en viktig roll i hudens morfologi (läran om organismers form och uppbyggnad) och åldrandeprocessen.

En intressant hypotes är t ex att det finns ett accelererande åldrande i huden som är i relation till en hög nivå av järn och ferritin vid menopaus hos kvinnor. Kvinnor förlorar järn via förlust av blod och huden går igenom olika förändringar som en del av menscykeln Men före menopaus lagras högre nivåer av järn i ferritin formation.

Det accumulerade järnet intensifierar nivån av reaktiva syresfärer (ROS) – starkt reaktiva kemikalier i huden som gynnar accelerationen av hudens åldrande.

Ett flertal studier påvisar att åldrandet har en kritisk roll i modifieringen av människans mikrobiom. Därmed är topisk och oral prebiotika mycket lovande behandlingsformer för att förebygga för tidigt åldrande.

DrK’s Heptapeptid 4 teknologi följer ett topiskt prebiotiskt tillvägagångssätt för en probiotisk effekt och inom kort kommer DrK att lansera en oral probiotisk produkt som tar hand om vår tarms mikrobiom. Förbindelsen mellan huden och tarmens mikrobiom är avgörande i DrK’s mål för ett optimalt välmående i huden.

- Av Dr Juanita Kilian

Har din hud påverkats av att du använt munskydd?

drk munskydd

Vetenskapen bakom utvecklingen av DrK’s behandlingsrutin vid en pigmenterad hud fokuserar på två extremt viktiga faktorer.

Munskydd i textil ”maskne” är en ny påverkan på vår huds mikrobiom som har uppmärksammats under Covid-19 pandemin. Forskning har gjorts på hur användning av munskydd i textil har påverkat vårt mikrobiom och dermatologiska tillstånd, såväl som den terapeutiska rollen som bio-funktionella textilier har för att förbättra hudens mikromiljö. Denna påverkan i en välmående huds mikrobiom associeras med användning av munskydd har djupgående implikation på dermatologiska tillstånd som eksem, akne och perioral dermatit, med bakteriell dysbios inblandning i dess patogenes. Denna nya varma fuktiga mikromiljö och friktionen från ansiktsmaskens fibrer ökar utveckling av sensitivisering i huden och dermatologiska sjukdomstillstånd som hör samman med den mikrobiella störningen och de nedsatta barriärfunktionerna.

Terapeutiskt övervägande som prebiotisk lokal applicering som DrK’s prebiotiska tillvägagångssätt för en probiotisk effekt är användbar för att motverka inflammation i huden och ”maskne” under ocklusion såväl som användning av bio-funktionella textilier. 

- Av Dr Juanita Kilian

Hyperpigmentering

hyperpigmentering w370h200

Vetenskapen bakom utvecklingen av DrK’s behandlingsrutin vid en pigmenterad hud fokuserar på två extremt viktiga faktorer.

1. Orsak
2. Förebyggande

Orsak: Exponering av ljus (UV, IR eller HEV), värme och vid skada i huden står för 90% av överpigmentering. Anledningen är inflammationsresponsen som aktiveras i huden och som i sin tur stimulerar melaninproduktionen.

Förebyggande: DrK’s tillvägagångssätt vid behandling av pigmentering är att på alla sätt minska inflammation. Detta genom att försöka kontrollera tiden huden exponeras av ljus/värme utan något skydd och genom att försöka motverka skada i huden för att hålla den kutana inflammationen så låg som möjligt. DrK’s tillvägagångssätt vid behandling innefattar en konsekvent behandling med noga utvalda aktiva ingredienser som motverkar sensibilisering av huden.

DrK Repair &Transform Premium Serum för pigmenterad hud innehåller natriumaskorbylfosfat, vilket är den stabila formen av C-vitamin. Den penetrerar lätt utan någon oxidation och irritation på hudmembranet. Denna ingrediens är en kraftfull antioxidant och motverkar fria radikalangrepp. Studier har påvisat att effekten är mycket bredare i jämförelse med acetatform.

Genom att välja ut denna specifika form av Cvitamin försäkrar vi detta serums effektivitet då det ger följande effekt utan att orsaka inflammation i huden:

 • Förbättrar hudtonen
 • Minskar uppkomst av inflammationer och akne i både tonårs- och vuxenhud
 • Stimulerar produktionen av collagen
 • Ökar hudens spänst

En annan noga utvald ingrediens är inkapslad retinol. Inkapslad retinol består av ett leveranssystem. Detta är speciellt anpassat för att användas i hudvårdsprodukters formula vilket leverera ren retinol till huden utan den sensitiviserande effekten som retinol kan ha. Inkapslat tillvägagångssätt erbjuder en hög biotillgänglighet, kontrollerad frisättning av den aktiva ingrediensen under flera timmar liksom en hög stabil form av retinol.

Ett inkapslat leveranssystem ger följande fördelar:

 • Reducerar inflammation
 • Förstärkt cellregenerering vilket minskar fina linjer och rynkor
 • Ger en jämnare hudstruktur och ökad lyster

Retinol arbetar dessutom mycket bra på egen hand för att ge en jämnare hudton.

De sista två utvalda aktiva ingredienserna för en maximal effekt med en minimal irritation på huden är niacinamid och argila vanilla. Niacinamid även benämnt som nicotinamid är en av två ofta förekommande former av Vitamin B3 (niacinamid) som finns och den andra är nikotinsyra. Den används ofta för att kontrollera akne, rosacea, olika former av pigmenteringsproblematik och rynkor.

VAD ÄR SÅ SPECIELLT MED VÅR NIACINAMID?
En unik patentskyddad kvalitativ niacinamid med en låg nivå av nikotinsyra. Nikotinsyra kan orsaka ”Nicotinamid flash” vilket i sin tur kan leda till kraftfull inflammation i huden. Med detta DrK Premium Serum förebygger vi det med den noga utvalda kvalitativa niacinamiden.
Niacinamid används i allmänhet för sin effektivitet då den ger en ljusare hudton och minskar akneproblematik.
Argila Vanilla hämmar frisättning av melanin och är mycket mer aktiv än kojicsyra och utan negativa irritationseffekter. Denna aktiva ingrediens skyddar även hudens naturliga melanin vilket är mycket viktigt. Vi behöver
skydda vår huds normala melanininnehåll och produktion.

Melanin skyddar oss från ljus och om vi interfererar den normala melaninproduktionen kommer vi att bli mycket ljuskänsliga. Melanin är bara ett problem då det är en överproduktion.

Med DrK’s behandlingsrutin för pigmenterad hud har vi fokus på att minimera inflammation i huden som orsakas av miljöexponering. Samtidigt som vi fokuserar på inflammation som våra aktiva ingredienser kan orsaka vid behandling av pigmenterad hud. Därav anledningen till de noga utvalda aktiva ingredienserna som beskrivs i denna artikel.

Vi fokuserar bara på överproduktion av melanin och låter den naturliga melaninproduktionen fortgå.

- Av Dr Juanita Kilian

 

repair and transform w370h200

Sommar, sol och varma dagar är fantastiska och något vi verkligen behöver.
Problemet är bara att för en del kunders hud resulterar det i ojämn hudton och pigmentförändringar.

REPAIR AND TRANSFORM PREMIUM SERUM stärker hudbarriären, ger förbättrad återfuktning, reducerar inflammation, återställer balansen i hudens mikrobiom (fungerar som en prebiotika). Det återställer hudens homeostas och skapar ett ökat välmående i huden som därmed blir mindre känslig för aggressiv miljöpåverkan såsom föroreningar, kemikalier och skadligt solljus.

Repair & Transform Premium Serum är är speciellt utformat med en unik kombination av aktiva ingredienser vilka samverkar för att reducera hyperpigmentering och ge en jämnare hudton genom att stimulera den läkeprocess som leder till en välmående och mer motståndskraftig hud.

DrK under sommaren

drk under sommare w370h200

Vi behöver solljuset för att öka våra D-vitamin nivåer i vår kropp. Av denna anledning är det viktigt att vi tillåter oss självatt ligga i solen under en kort tid då och då. UV-strålning förstör goda och dåliga bakterier som finns på vår huds mikrobiom, vilket leder till en obalans i hudens mikrobiom. 

När hudens mikrobiom inte längre är i balans skapas inflammation som penetrerar ner i huden vilket resulterar i en ökad känslighet som leder till olika typer av hudproblem. Om huden regelbundet utsätts för inflammationspåverkan kan  hudproblem som t ex eksem, rosacea och cancer framträda. Det är därför viktigt att använda produkter som hjälper huden att kontrollera inflammation som du utsätts för i solen. 

DrK Premium Serum är perfekta och väldigt viktiga att använda både före och efter att du vistats i solen. På så sättsupportar och skyddar du huden på bästa sätt från de skadliga effekterna som inflammationspåslaget kan orsaka. UV-exponering orsakar även nedbrytning av hudens membran pga att biolipiderna bryts ner, vilket orsakar en ökad vaporisering av vatten från huden. Resultatet blir en torr och fuktfattig hud som i sin tur blir reaktiv. 

Det är viktigt att använda Repair and Hydrate Hydrating Complex tillsammans med DrK Premium Serum. Repair andHydrate Hydrating Complex reparerar huden och ökar H2O-nivån i hudcellerna vilket ger en mer återfuktad hud. Genom att minska inflammation och bibehålla H2Onivån i huden hög blir avgörande för en välmående sommarhud med fräsch lyster.

Repair and Hydrate Hydrating Complex i kombination med Premium Serum anpassat efter hudtillstånd bibehåller envälmående och stark hudbarriär med ingen eller minimal inflammation. Den dagliga hudvårdsrutinen bör även kombineras med DrK Repair and Protect SPF 50 Day Shield och Repair andProtect Night Shield. Produkterna innehåller en unik teknologi som skyddar huden mot alla former av ljus och föroreningsmolekyler samtidigt som stimuleringen av upptagning av D-vitamin sker. 

Day Shield och Night Shield kommer att hjälpa dig att ha en välmående sommarhud med fantastisk lyster, eftersom det använder hudens mikrobiom för att stimulera oxytocin (vårt må bra hormon) och melatonin (vårt sömnhormon).

drk under sommaren

Genom att följa DrK’s 4-stegs-rutin uppnås en välmående sommarhud:

Morgonrutin:

 1. Advanced Exfo Cleanser
 2. Repair and Hydrate Hydrating Complex
 3. Premium Serum – utifrån hudtillstånd
 4. SPF 50 Day Shield

Kvällsrutin:

 1. Advanced Exfo Cleanser
 2. Repair and Hydrate Hydrating Complex
 3. Premium Serum – utifrån hudtillstånd
 4. Night Shield

- av Dr Juanita Kilian

 

Fokus på barnens sommarhud

drk sommar barn w370h200

repair and protect kids serum w285h1040

REPAIR AND PROTECT KIDS PREMIUM SERUM
Under sommaren blir huden ofta påverkad av värme och sol. Under varma sommardagar behöver barnens hud extra skydd och omvårdnad. Alla älskar soliga dagar men det är extra viktigt att skydda barns känsliga hud.

För att undvika negativ påverkan på huden som torrhet, narighet och även hudrodnad rekommenderas daglig applicering av DrK Repair and Protect Kids Premium Serum.

DrK Repair and Protect Kids Premium Serum är specifikt framtaget för barn från 6 månaders ålder.
Repair and Protect Premium Kids Serums egenskaper:

 • Det ger ett övergripande skydd för huden
 • Hjälper till att läka och reparera hudens barriär
 • Effektiviserar sårläkning
 • Minskar känslig och irriterad hud
 • Minskar inflammation

Under soliga sommardagar är det även viktigt att applicera ett solskydd anpassat för barn så att de inte bränner sig.

 

"Skin resurfacing" behandling

 

drks behandlingskoncept 2 w370h200 

 

drk finger lime

DrK Dermal Health Care’s Novel Skin Resurfacing Program tar ”skin resurfacing” till en ny nivå. Genom att introducera en effektiv ”skin resurfacing”-behandling utan några syntetiska syror som orsakar obalans i hudens mikrobiom.

Avancerade ”skin resurfacing”-behandling som arbetar från utsidan av huden till insidan av huden. Genom att kombinera en naturlig källa av AHA med postbiotika för maximal hudföryngring som assisterar och skyddar huden mot inflammation och reducerar alla tecken på stress i huden.

DrK Dermal Health Care är den första ”health and wellness”-hudvårdsserien som använder postbiotika och enzymer för att aktivt provocera en accelererad form av cellregenerering i de olika hudlagren. Detta samtidigt som traumat kontrolleras och inflammationsresponsen är minimal nere i huden.

Unika fördelar gör behandlingen idealisk som en sommarbehandling, pga den snabba läkningseffekten med liten eller ingen återhämtningstid. Resultatet är en sommarfräsch hud med ökat välmående och lyster som upplevs återfuktad och med ökad energi.

Utvecklad som ett dermatologiskt ”skin resurfacing”-system behandlar DrK Postbiotik Resurfacing Enzymatic Peel framgångsrikt alla tecken på stress i huden som t ex sensitivitet, för tidigt åldrande, ojämn hudton, hyperpigmentering, akne, trött och livlös hud och kronisk hudrodnad.

DrK Novel ”Skin Resurfacing”-behandling kan utföras vid individuella behandlingstillfällen men utförs även med fördel som en kur vid 4-6 behandlingstillfällen.

Tips!
Om du har gjort någon typ av kurbehandling på din kund t ex ”skinpen”, ”skin resurfacing, kemisk peeling, laser eller någon annan kraftfull behandling passar det bra att erbjuda dina kunder DrKs behandling.
Du kommer då att återbalansera hudens mikrobiom och på så sätt att öka välmåendet i huden.

- av Dr Juanita Kilian

Repair and Protect SPF 50 Day Shield

 

model in sun

repair and protect spf 50 day shield

Hudens mikrobiota och hjärna kommunicerar genom ett naturligt existerande samspel där mikrobiotan är det första steget.

 

DrK Repair and Protect SPF 50 Day Shield innehåller den första generationen av Cannabis Sativa växtstamcellsextrakt och introducerar konceptet ”postbiotisk in-situ”.
Genom dess sätt att verka förändrar den aktiva ingrediensen hudens kommensala mikrobiota, producerar en positiv ”in-situ postbiotisk”cocktail” som aktiverar syntesen av de lyckorelaterade neurokemikalier i huden som har anslutning med hjärnan. Detta resulterar i en känsla av välbefinnande och i förlängningen en friskare och starkare hud.

Flera in-vitro- och in-vivo tester har genomförts för att påvisa en tydlig anti-åldrande effekt, positiv hjärnaktivitet och fördelaktig påverkan av humöret tack vare denna aktiva ingrediens.

Huden: Människans tredje hjärna
Huden är en spegel av ditt emotionella tillstånd och dina inre konflikter då de är sammanlänkade med ditt nervsystem.
Ny forskning beskriver huden som den tredje hjärnan eller som det nya neuroendokrina organet. Det visar sig att de kutana cellerna har förmågan att syntetisera en mängd olika endokrina neurokemikalier som dopamin, oxytocin, endorfiner, histamin, serotonin och adrenalin.

Hjärnans roll inkluderar reception, bearbetning och överföring av miljörelaterad information från sensoriska organ till kroppens olika system. Matsmältningsorganen har ett oberoende nervsystem (”den andra hjärnan”). Huden, som bildar gränsen mellan kroppen och miljön, kan ses som vår ”tredje hjärna”.

Huden innehåller en mängd olika miljörelaterade sensorer och ett sensoriskt informationsbearbetande system, som genererar en mängd olika hormoner och neuro-transmittorer med potential att påverka hela kroppens tillstånd och känslor.
Odlade mänskliga keratinocyter kan generera endokrina neurokemikalier. Dessa resultat är konsekventa med hypotesen att epidermis har en avgörande roll i att anpassa hela kroppens psykologi och emotionella respons för att ändra miljön.

Huden anses vara ett expanderat hjärnsensoriskt organ. Som komplement till de klassiska sinnena; beröring, smak, lukt, syn och hörsel, har huden också en stor mångfald av andra sensoriska kapaciteter, såväl som en stor yta av interaktion med miljön som hjälper hjärnan att analysera och anpassa sig bättre efter förändringar i villkoren som finns i miljöer.

Huden är ett socialt organ då dess neuroendokrina sensoriska förmågor spelar en avgörande roll i ett socialt perspektiv.
Hud-hjärn-axeln är sammanlänkat genom det neuroendokrina systemet, med förutsättningar att producera signalmolekyler till lokala och systematiska nivåer som fungerar som en anslutningsplattform mellan huden och hjärnan. Vi kan även lägga till den sociala dimensionen till hud-hjärna ekvationen.

Mikrobiotan: Hud-Hjärna-Axeln
Huden är ett neuro-endokrint organ som kan syntetisera neuropeptider och neurotransmittorer såsom oxytocin, serotonin, β-endorfiner, etc. Mikrobiotan är hudens yttersta lager och har en mycket större metaboliserings-potential än mänskliga celler. I själva verket ger detta mikrobiotan våra hudceller en ökad metabolisk kapacitet att uppfatta och förvalta all information som kommer från miljön och från insidan av kroppen.

Mikrobiotan kan påverka hudens neurokemiska nätverk och öka produktionen av molekyler som är kopplade till välbefinnande, som t ex oxytocin (vårt välmåendehormon). Detta sker genom en syntes av en ”in-situ postbiotisk cocktail”. Hudens mikrobiota kan metabolisera en växtcellskultur-derivatingrediens och producera en ”in-situ” postbiotika som signifikant ökar oxytocin-syntesen genom hudens keratinocyter och sensoriska nerver. Denna postbiotika är producerad av den kommensala (naturligt förekommande) mikrobiotan lokalt (in-situ) och omedelbart på huden och stimulerar hudcellerna att aktivera syntesen av positiva neurokemikalier.

Dessa ”exalterade” keratinocyter kan stimulera hudens nervändar och direkt ansluta huden med hjärnan. Syftet är att stimulera och förstärka en positiv spiral av kommunikation mellan huden och hjärnan som leder till en välmående hud. Överväg den stora påverkan av känslor och välmående på hudens homeostas och utseende, det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till mikrobiom-hud-hjärna axeln i den nya hudvårdsstrategin.

Syftet med DrK Repair and Protect SPF 50 Day Shield är inte bara att förse huden med en reparerande och skyddande effekt under dagen, det ger även skydd mot UV, IR, HEV-ljus. Produkten är framtagen med en avancerad teknologi som tar hänsyn till de bidragande faktorerna som påverkar cellregenerationen och oxytocin-produktionen. Den ökade nivån av föroreningar är ett globalt problem framför allt i de industriella och urbana områdena.
DrK’s mål är att erbjuda en produkt som skyddar mot föroreningar (xenobiotika) och oxidativ stress samtidigt som D-vitamin-receptorerna repareras och barriärens välmående ökar.

DrK Dermal Health Care’s laboratorier har utvecklat ett ”state of the art” skyddande system i en produkt som är unik på marknaden.

- av Dr Juanita Kilian 

Repair & Prevent Premium Serum

bam

repair and prevent premium serum for anti ageing

Huvudaktiv ingrediens: Biphenyl Azepanyl Methanone (BAM)

REPAIR AND PREVENT PREMIUM SERUM innehåller bl a: BAM  - En aktiv ingrediens om hjälper till att motverka de skadliga effekterna av stress i huden.

Stress utlöser frigörelse av kortisol i huden. Små mängder kortisol bidrar till att hantera stress, men för mycket kortisol kan skada huden och orsaka oönskade synliga tecken på åldrande, såsom fina linjer och rynkor, sämre spänst och reducerad barriärfunktion.

Det här är en patenterad syntetisk liten molekyl som hjälper till att mot-verka den skadliga effekten av stress i huden. Den hämmar selektivt enzymet 11β-HSD1 (även känt som kortison reduktas), framför allt i keratinocyter, men också i fibro-blaster, vilket leder till balanserade kortisolnivåer.

Denna väldefinierade mekanism hjälper din hud att motverka den oönskade effekten av en stressig livsstil, varpå hudens elasticitet, densitet och barriärfunktion förbättras.

Oavsett om den härstammar från jobbrelaterade konflikter eller helt enkelt bara en 24/7-livsstil, så har stressen blivit en ständigt del av vårt dagliga liv.

Den mänskliga huden svarar naturligtvis på perioder av stress med att bilda mer kortisol via ett särskilt enzym: 11β-HSD1. Denna frigörelse av kortisol, det så kallade stresshormonet, är en normal och hälsosam reaktion. Men kortisol kan förvandlas till en fiende till huden om det överproduceras under en längre tid.

Bortsett från tekniker som lär oss att hantera stressen finns ett stort intresse från konsumenternas sida för behand-lingar som både kan hjälpa huden att hantera stress och samtidigt vända negativa effekter som resulterar i tunnare hud, förlust av elasticitet och en försvagad barriär.

Stress utlöser frigörelse av kortisol i huden. Detta ger långsiktiga skador på våra celler.Stress orsakar fina linjer och rynkor och ett för tidigt åldrande.Stress försämrar vår hudbarriär.

Repair & Prevent Premium Serum

Rekommenderas till mogen hud.

Fördelar och effekter

 • Förbättrad elasticitet i huden
 • Förbättrar hudens barriär
 • Förbättrar cellernas densitet
 • Förbättrar hudens tjocklek
 • Förbättrar den allmänna fylligheten i huden

Användning

 • Applicera 2 pumptryck av REPAIR AND PREVENT PREMIUM SERUM morgon och kväll på en väl rengjord och torr hud i ansiktet, på halsen och/eller angripna områden
 • Massera in serumet i huden tills det helt absorberats

Hudens mikrobiom

 

baby feets in hand

repair and protect premium kids serum

En av de viktigaste vitala funktionerna för hudens mikrobiom är dess bidragande roll för hudens skyddande barriär. Detta inträffar genom olika mekanismer varav hudens immunsystem är den absolut viktigaste.

Huden agerar som en immunologisk barriär, vilken är avgörande för ett väl fungerande försvar. Den medfödda immuniteten är beroende av receptorinteraktionen i hudens mikrobiom med receptorerna på keratinocyterna. Optimal kommunikation mellan dessa receptorer förstärker hudens immunförsvar och hjälper huden att känna igen patogener och skyddar på så sätt mot invasion på huden.

Studier har visat att det medfödda immunsystemet hos barn födda vaginalt är mycket högre i jämförelse med barn födda med kejsarsnitt.

Under den vaginala födseln, blir barnets hud exponerat för bakterien Lactobacillus som finns i den vaginala kanalen och kommunikationsmekanismen mellan receptorerna i mikrobiomet och keratinocyterna aktiveras omedelbart. Detta ger barnet ett medfött immunsystem mot patogener och det stärker även huden mot en patogen invasion.

Vid kejsarsnitt aktiveras inte denna mekanism över huvud taget eller i mindre utsträckning. Detta leder till tillstånd som akne, eksem, rosacea och nöt/mat allergi vilket inte är en del av den naturliga evolutionen i naturen, men har nyligen uppdagats i den urbana hudhälsan. Barn sitter nu vid jordnötsfria måltider i skolan, ett fenomen helt okänt för tidigare generationer. Vid varje ny uppfinning, rör vi oss framåt emot en mer steril miljö och bevis på att detta är en ständig ökning av icke evolutionära inflammationer. Inflammationsresponsen är det mest hudförstörande systemet vi hittills har kunnat identifiera.

Studier har visat att genom att reducera mångfalden och sammansättningen av vårt mikrobiom påverkas vår hälsa och vårt naturliga inflammationssystems förutsättningar för att på ett lämpligt sätt själv agera vs icke själv agera och att leva nära naturen utan moderna kemikalier leder till en signifikant reduktion av inflammatoriska tillstånd.

- av Dr Juanita Kilian

Repair & Protect Kids Premium Serum

 

mondo grass 2

repair and protect premium kids serum

Huvudaktiv ingrediens: Ophiopogon Japonicus (Mondo Grass)

REPAIR AND PROTECT KIDS PREMIUM SERUM innehåller bl a:
Modo grass  - En naturligt aktiv ingrediens utvunnen ur rötter från Ophiopogon Japonicus (Mondo grass).

 • Förhindrar kliniska tecken på atopisk dermatit och förlänger perioderna av lindring
 • Står på den atopiska hudens 4 grundpelare:
  > hudbarriären stärks
  > förbättrad återfuktning
  > hämmar den inflammatoriska responsen
  > återbalanserar hudens mikrobiota
 • Återställer hudens homeostas
 • Ger ett ökat välmående i huden

Repair & Protect Kids Premium Serum

Rekommenderas till barn från 6 månaders ålder.

Fördelar och effekter

 • Icke-irriterande
 • Icke-irriterande för sensibiliserad hud
 • Icke-sensibiliserande
 • Icke-fototoxisk
 • Välgörande även för barn med atopisk hud

Användning

 • Applicera 2 pumptryck av REPAIR AND PROTECT KIDS PREMIUM SERUM morgon och kväll på en väl rengjord och torr hud i ansiktet, på halsen och/eller angripna områden
 • Massera in serumet i huden tills det helt absorberats

Corona-viruset påverkan på huden

 

corona virus

Hur Corona-viruset kan påverka huden och varför DrK eventuellt kan hjälpa

Rapporterna som först kom från Kina och sedan från Europa har visat att huden kan påverkas av SARS-COV-2 (viruset som orsakar COVID-19) så mycket som upp till 20% hos de som insjuknar. Viruset triggar flera immunreaktioner, så det är ingen överraskning att även huden är inkluderad. Problemet är att COVID kan orsaka ett flertal olika tecken och symtom på huden vilket är orsaken till varför det har tagit så lång tid att förstå att de olika variationerna av utslag på huden hörde samman med viruset. Detta är anledningen till att det är ytterst viktigt att hudens immunsystem har support när en person blir infekterad av viruset.

DrK Dermal Health Care’s produkter är specifikt utvecklade för att förbättra hudens immunsystem och kan därför eventuellt hjälpa. Covid-19 ”long-haulers” (människor som är infekterade under lång tid) kan uppleva symtom på huden som nässelutslag och ”COVID-tår” (missfärgningar och svullnad på fötter och även händer), COVID-tår kan förutom svullnad även få blåsor, klåda och smärta. En del människor utvecklar smärtsamma upphöjda utslag eller område med narig hud. Problemen kan kvarstå i månader. 

Allvarlighetsgraden av COVID-19 fallen hör samman med de olika typerna av symtom som utvecklas på huden. Experterna lär sig fortfarande om sjukdomen, men de tror att inflammationen har avgörande betydelse i vissa av hudtillstånden. Andra virus och sjukdomar orsakar också symtom på huden som t ex mässlingen och vattkoppor men de symtomen försvinner vanligtvis när patienten har tillfrisknat. 

För en del kan ett hudtillstånd orsakas av inflammation som hör samman med kroppens kamp mot viruset. DrK Dermal Health Care är ett dermatologiskt pre och probiotiskt hudförnyande system som utformades vetenskapligt för att minska inflammationsstörningar i huden och förbättra hudens välmående i alla aspekter från det basala lagret till hudens mikrobiota. 

Produkterna kommer att hjälpa hud som påverkas av Covid-19 inflammation till ett bättre välmående. Vetenskap och hudens anatomi som ett livsviktigt organ är vår passion och därför hjälper DrK-produkterna framgångsrikt att kontrollera inflammationssjukdomar i huden som orsakas av infektioner som t ex Covid-19. 

Med kontinuerlig vetenskapligt baserad forskning kommer vårt fokus alltid förbli att utveckla innovativa pre- och probiotiskt hudföryngrande system. DrK Dermal Health Care-seriens dermatologiska applicering är unik, inget likande har introducerats till den professionella hudvårdsindustrin. Produkterna ger den
optimala möjligheten för dig som hudspecialist att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat samtidigt som du bibehåller hudens välmående. DrK Dermal Health Care’s fokus är att förstärka hudens immunförsvar mot yttre negativ påverkan och arbeta mot en inflammationsrespons genom Hepta Peptid-4´s 3-stegs teknologin. DrKs produktserie hjälper huden att bli starkare, mer välmående och på så sätt hanterar den olika typer av inflammationspåslag på ett unikt sätt. 

- av Dr Juanita Kilian 

Repair and Protect Premium Serum

mondo grass 2

repair and protect premium serum for sensitive skin

Huvudaktiv ingrediens: Ophiopogon Japonicus (Mondo Grass)

REPAIR AND PROTECT PREMIUM SERUM innehåller bl a:
Modo grass  - En naturligt aktiv ingrediens utvunnen ur rötter från Ophiopogon Japonicus (Mondo grass).

 • Förhindrar kliniska tecken på atopisk dermatit och förlänger perioderna av lindring
 • Står på den atopiska hudens 4 grundpelare:
  > hudbarriären stärks
  > förbättrad återfuktning
  > hämmar den inflammatoriska responsen
  > återbalanserar hudens mikrobiota
 • Återställer hudens homeostas
 • Ger ett ökat välmående i huden

Repair & Protect Premium Serum

Rekommenderas till känslig hud.

Fördelar och effekter

 • Icke-irriterande
 • Icke-irriterande för sensibiliserad hud
 • Icke-sensibiliserande
 • Icke-fototoxisk
 • Välgörande även för barn med atopisk hud

Användning

 • Applicera 2 pumptryck av REPAIR AND PROTECT PREMIUM SERUM morgon och kväll på en väl rengjord och torr hud i ansiktet, på halsen och/eller angripna områden
 • Massera in serumet i huden tills det helt absorberats

 

Stressad hud

mogen hud model

repair and prevent premium serum for anti ageing

DrK HAR VALT ETT UNIKT OCH EFFEKTIVT SÄTT ATT BEHANDLA HUDENS NATURLIGA OCH FÖR TIDIGA ÅLDRANDE. EFTER ÅTSKILLIGA ÅRS FORSKNING PÅ DETTA VIKTIGA OMRÅDE HAR VI LYCKATS IDENTIFIERA 2 FAKTORER SOM BIDRAR MED MER ÄN 80% TILL FÖR TIDIGT ÅLDRANDE. DESSA FAKTORER ÄR STRESS OCH INFLAMMATION.

Stress frigör kortisol i huden. Små mängder kortisol hjälper till att kontrollera stress, men större mängder kortisol kan skada huden, orsaka oönskade synliga tecken på åldrande, som t.ex. linjer och rynkor, försämrad elasticitet och en begränsad barriärfunktion.

Inflammation å andra sidan bryter ner collagen och påskyndar därmed åldrandeprocessen. När det gäller alla våra unikt utformade produkter från DrK Dermal Health Care, är vi särskilt noga med att i mesta möjliga mån undvika eller begränsa inflammation

DrK Dermal Health Care Repair & Prevent Premium Anti-Aging Serum skiljer sig inte på något sätt från våra andra produkter. Den innehåller en patenterad syntetisk liten molekyl som bidrar till att motverka skadeeffekterna orsakade av stress i huden. Denna ingrediens hämmar selektivt enzymet 11β-HSD1, framför allt i keratinocyter, men även i fibroblaster, något som leder till en återbalansering av kortisolnivåerna. Denna väldefinierade mekanism hjälper huden att bekämpa oönskade effekter av en stressig livsstil och förbättrar hudens elasticitet, densitet och barriärfunktion.

Bortsett från alla olika stress-befriande tekniker som vi kan lära oss, finns det ett stort intresse bland konsumenter för
hudvårdsbehandlingar som hjälper huden att hantera stress och att vända eventuella negativa effekter som t.ex. en förtunnad hud, förlorad elasticitet och en rent allmänt försvagad hudbarriär.

I och med DrK Repair&Prevent Premium Serum for Aging Skin har jag skapat en ny produkt för utvärtes bruk som hämmar 11β-HSD1. Detta serum är utvecklat för personer med en stressig livsstil och som vill åldras med värdighet.

Oavsett om stressen beror på jobbrelaterade problem, relationskonflikter, eller helt enkelt en livsstil på högvarv och utan pauser, så är den idag en konstant följeslagare till oss i vårt dagliga liv.

Människans hud reagerar spontant och naturligt på perioder av stress genom att bilda mer kortisol via ett enzym: 11β-HSD1. Denna frigörelse av kortisol, det så kallade stresshormonet, är en normal och naturlig anpassningsreflex. Men kortisol kan förvandlas till en fiende för vår hud, om det produceras i för stor mängd och under en längre period.

Denna produkt balanserar upp de långvariga, negativa effekter på huden som ett stressigt liv utan nödvändiga pauser innebär.

DrK Dermal Health Care Repair & Prevent Premium Anti-Aging Serum reducerar synligt tecken på en stressig livsstil och ger en fylligare och smidigare hud med förbättrad elasticitet och en mer moståndskraftig hudbarriär.

- av Dr Juanita Kilian

Vinterhud

vinterhud

repair and protect premium serum for sensitive skin

Under de kalla och tuffa vintermånaderna, behöver huden extra skydd för att bibehålla balansen och välmåendet. När temperaturerna sjunker försöker kroppen bevara värmen genom att dra ihop blodkärlen. Detta leder till att hudens yttre lager blir torrt, livlöst och komprimerat.

Låg luftfuktighet både utomhus och inomhus stjäl ytterligare fukt under dagen vilket även varma bad och dusch gör. Mindre solljus orsakar också förlust av näringsämne (inkl. D-vitamin) vilket i sin tur leder till matt, livlös hud och ojämn hudton.

Då huden är kroppens första försvar mot väder och vind är det viktigt att hitta den optimala hudvårdsrutinen för vintermånaderna som möter hudens behov. Det viktiga är nu att använda produkter med milda formulas som inte negativt påverkar hudens naturliga barriär. Återfuktande produkter, tvålfri rengöring och milda peelingar samt produkter som tillför näring är produkter som ska ingå i den dagliga hudvårdsrutinen.

Torr hud kan uppstå var som helst på kroppen men framträder oftast på områden som regelbundet utsätts för väderpåverkan och temperaturväxlingar nämligen ansiktet och händerna.

DrK och känslig hud
Känslig hud är det vanligaste hudtillståndet i vår moderna tid. Över 70% av mina patienter beskriver sin hud som känslig på något sätt. Det visar sig, att känslig hud är ett komplicerat tillstånd utan någon universallösning för alla olika problem. Uttrycket kan användas för att beskriva allt från rodnad till torrhet, utslag, m.m.. Orsakerna kan vara så varierade som allergier, irriterande hudvårdsprodukter, eller t.o.m. sol.

Men känslig hud var ett okänt tillstånd för våra förfäder som levde närmare naturen. De upplevde aldrig den sortens jobbiga hudtillstånd. Den allt snabbare framväxande urbaniseringen i samband med industrirevolutionen på 1800-talet blev en vändpunkt för människorna och den miljö de levde i. Man hade inte längre samma nära kontakt med naturen. Dessa avgörande händelser i mänsklighetens historia blev också en utlösande faktor när det gällde inflammatoriska störningar som t.ex. allergier och eksem. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att den alltmer minskade kontakten med naturen står i relation till en ökad risk för att drabbas av inflammatoriska tillstånd i huden.

Forskning har visat att den bakteriella mångfalden på våra förfäders hud var dubbelt så stor som den på moderna, urbaniserade människor och att deras hud var mycket rikare på organiska syror, aminosyror, vitaminer och metanbakterier (metanogener), allt detta är påtagliga tecken på en frisk och stark hud. Detta tyder alltså på att exponering för vår moderna livsstil kan begränsa mångfalden i vår mikrobiota, något som kan leda till att huden blir mer känslig och utgör ett sämre skydd. Detta i sin tur leder till ett ökat behov av professionell hudvård som återskapar det kraftfulla försvar mot omvärlden som våra förfäders hud hade.

Alla produkter från DrK Dermal Health Care är inspirerade av ovanstående fenomen och de bygger samtliga på den effektiva Hepta-Peptide 4-teknologin. Vi återskapar hudfunktioner som har satts ur spel p.g.a. vår moderna livsstil. På så vis skapar vi en ökad bakteriell mångfald på huden som i sin tur resulterar i en mindre känslig och en mer välmående hud.

DrK Dermal Health Care Repair & Protect Advanced Serum for Sensitive Skin återställer homeostasen i atopisk hud genom att fokusera på dessa fyra rubbningar:

Hudbarriären stärks genom att cellomsättning och kohesion i epidermis aktiveras samt genom att organisationen och konformationen av lipider optimeras.

Återfuktningen förbättras genom att återuppbygga effekten av förmedlare såsom AC II, NMFs och det bundna vattnet så att det totala vattenförhållandet återställs.

Den inflammatoriska responsen blir inaktiverad, genom reduktion av syntesen av TSLP och IL-8 cytokines, vilket hämmar den inflammatoriska responsen.

Hudens mikrobiota kompenseras på nytt genom att vidhäftningen av Staphylococcus aureus-bakterierna på huden begränsas.

Behandlingen har en läkande, lugnande, återfuktande effekt samt ökar välmåendet i huden. Livskvaliteten för dessa människor och deras anhöriga förbättras avsevärt.

- av Dr Juanita Kilian

Repair and Transform Premium Serum

 

drk repair transform w1000

repair and transform premium serum for pigmented skin

Huvudaktiv ingrediens: Agila Vanilla

REPAIR AND TRANSFORM PREMIUM SERUM innehåller bl a:
Agila vanilla - reducerar överproduktion av melanin (hudens pigment) vilket leder till minskad hyperpigmentering samt ger en jämnare hudton.

Repair & Transform Premium Serum

Rekommenderas till en hyperpigmenterad hud.

Fördelar och effekter

 • Minskar inflammation och ökar välmåendet i huden
 • Reparerar huden och stärker hudbarriären
 • Skyddar huden mot UV-strålning och skador av blått ljus
 • Ger en jämnare hudstruktur
 • Stimulerar collagenproduktionen och ökar hudens spänst

Vid behov kan även en dag- och nattkräm samt ett solskydd kompletteras till den dagliga hudvårdsrutinen.

Användning

 • Applicera 2 pumptryck av REPAIR AND TRANSFORM PREMIUM SERUM morgon
  och kväll på en väl rengjord och torr hud i ansiktet, på halsen och/eller negativt
  påverkade områden
 • Massera in serumet i huden tills det helt absorberats

 

 

Fakta om hyperpigmentering

 

2020 09 01 nimue fader w1000

repair and transform premium serum for pigmented skin

Pigmentering hänvisar till en beskrivning av hudens färg. Störningar i hudens pigmentering innebär skiftningar och ojämnheter i hudtonen. Melanin skapas av cellerna i huden och är det pigment som ansvarar för färgen på din hud. Hyperpigmentering är ett tillstånd då områden på huden mörkna.

Det finns flera typer av hyperpigmentering. De vanligaste är melasma, solfläckar och postinflammatorisk hyperpigmentering.

Melasma

Melasma tror man orsakas av hormonella förändringar och kan bla utvecklas under graviditet, vid hormonella sjukdomar och vid användning av preventivmedel med hormoner. Områden med hyperpigmentering kan uppstå var som helst på kroppen, men vanligtvis drabbas ansiktet, dekolletage, händer och magen.

Solfläckar

Solfläckar är vanligt förekommande och kallas även leverfläckar eller Solaris Lentigo. De bildas över tid i förhållande till hur mycket kroppen exponeras för solljus. De dyker generellt upp som fläckar på de områden på kroppen som har utsatts mest för sol, som t.ex händerna, ansiktet och dekolletaget.

Postinflammatorisk hyperpigmentering

Detta tillstånd är ett resultat av skador eller inflammation i huden. En vanlig orsak till den här typen av hudförändring är tex akne.

Vid behandling av hyperpigmentering måste vi ta hänsyn till hur vi ska skydda melaninet i huden. Melanin skyddar oss mot solen och alla andra typer av ljus, samtidigt som det också är anledningen till att hyperpigmentering utvecklas. Därför är det av största vikt att skydda och bevara hudens melanin. Gör man inte det, blir personen ifråga överkänslig för UV-strålning och andra typer av ljus som då kan stimulera till onödig inflammation i huden. Detta leder i sin tur till att collagen bryts ner och orsakar för tidigt åldrande, postinflammatorisk hyperpigmentering och i värsta fall hudcancer.

Därför är en del av DrK:s filosofi vid behandling av hyperpigmentering, att vi ska bevara och skydda den naturliga process som producerar melanin och bara fokusera på melanocyterna som ansvarar för en överproduktion av melanin (hyperpigmentering). För det mesta är det också dessa celler som drabbas av den värsta inflammatoriska responsen p.g.a. miljö- och livsstilsfaktorer.

DrK:s behandlingsfilosofi vid hyperpigmentering är följande:

 1. Att fullt ut förstå vad ämnet melanin är, dess för- och nackdelar, och att anpassa behandlingen på så vis att man inte stör den naturliga melanin-processen
 2. Att till varje pris reducera inflammation i huden

Hyperpigmentering kommer alltid att vara ett besvärligt tillstånd att behandla, men det enda effektiva sättet att göra det på är att ta de två ovan nämnda faktorerna på fullaste allvar.

Följande försäljningsprodukter rekommenderas vid behandling av hyperpigmentering:

 • REPAIR AND PROTECT EXFO CLEANSER
 • REPAIR AND HYDRATE HYDRATING COMPLEX
 • REPAIR AND TRANSFORM PREMIUM SERUM – komplettera med fördel en dag- och nattkräm samt ett SPF i kombination med en Drk Novel Postbiotic ”skin resurfacing” behandlingskur.

- av Dr Juanita Kilian

 

Mannens hud

 

drk man

repair and protect advanced exfo cleanser

Oavsett om man har normal, torr eller fet hud är det viktigt att dagligen rengöra huden för att avlägsna smuts och oljor som naturligt byggts upp på huden. Det avlägsnar också döda hudceller, förebygger tilltäppta porer som kan leda till akne, inåtväxande hår eller hårsäcksinflammation. Det är även avgörande för att motverka uppkomst av eller avlägsna svarta pormaskar.

Om du har tendens till akne är det ännu viktigare att du dagligen rengör ansiktet för att avlägsna överproduktion av talg och smuts samt minska inflammation som leder till akne. För män med skägg är det viktigt att även rengöra skägget för att motverka uttorkning, oangenäm doft samt förebygga en stark välmående tillväxt av skägg.

Det är viktigt att regelbundet peela sig för att avlägsna döda hudceller, överflödig talg samt smuts som finns i porerna. Huden får ett fräscht och rent utseende vilket ger ett ökat välmående och lyster. Att avlägsna det översta lagret av döda hudceller tillåter din återfuktande kräm att penetrera, tillföra fukt och öka hudens smidighet samt minska torra partier och ojämn hudton. Sist men inte minst kommer regelbunden peeling av huden att underlätta rakning då man kommer närmare huden, vilket blir en behagligare rakningsprocess och minskar risken för inåtväxta hår, hårsäcksinflammation och utslag efter rakning.

DrK EXFO cleanser fungerar som en 2-i-1 produkt med rengöring- och peelingegenskaper. DrK EXFO cleanser är en mild rengöringspeeling som inte innehåller sulfater och som innehåller aktiva ingredienser vilka tillsammans skapar välmående i huden. DrK EXFO cleanser innehåller bl a granatäpple enzym och AHA för en mild men effektiv peelingeffekt. Applicera EXFO cleanse och låt verka 10 minuter och tvätta därefter av produkten noga. Produkten rekommenderas till alla hudtyper.

Noggrann rengöring morgon och kväll och peeling ca 2 gånger i veckan är viktigt men det slutar inte här. Vatten är mycket viktigt för vårt välmående. Kroppen består av ca 70% vatten. Precis som vilket organ som helst i kroppen är huden uppbyggd av många olika typer av celler, vilka alla behöver den rätta mängden vatten för att fungera optimalt. Huden har många viktiga uppgifter, allt från att avlägsna gifter, reglera temperaturen, att uppleva beröring, att känna av värme och smärta, binda fukt och viktigast av allt att ha en skyddande barriär för att motverka negativ påverkan från miljön som t ex mikroorganismer, UV-strålning, IR-strålning, påverkan från blått ljus, föroreningar mm.

Det är viktigt att supporta huden så den fungerar på bästa möjliga sätt. Hud som inte är återfuktad på ett optimalt sätt blir torr, stram och kan tom flagna. Torr hud är mer känslig mot miljöpåverkan och stress vilket kan leda till hudrodnad, klåda, flagning, känslighet och allergiska reaktioner. Torr och fuktfattig hud leder även till för tidigt åldrande med linjer och rynkor samt ojämn hudton. En återfuktad hud ser mer välmående ut, har ett bra skydd mot miljöpåverkan, ökad lyster, är jämnare i strukturen samt följsam och smidig.

DrK Hydrating complex är en lätt emulsion med en textur som innehåller en specifik typ av Hyaluronsyra (Hydrolyserad hyaluronsyra) som bidrar med att bibehålla en effektiv försvarsnivå i huden mot skadliga bakterieangrepp. Den förbättrar även sårläkningsprocessen (framför allt efter rakning) genom en dubbelverkande reparerande och skyddande effekt. DrK Hydrating complex är utvecklad med en unik kombination av aktiva ingredienser som arbetar i synergi för en effektiv och innovativ återfuktning genom att leverera fukt till hudens celler och bevara ett allmänt välmående i huden.

DrK’s hudvårdsrutin är enkel – använd 2 produkter i 3 steg.

 • Steg 1 – Rengör med DrK EXFO cleanse morgon och kväll
 • Steg 2 – Peeling 2 ggr/vecka med DrK EXFO cleanse
 • Steg 3 - Återfukta med DrK Hydrating complex morgon och kväll efter rengöring

Vid specifika hudtillstånd kompletteras den dagliga hudvårdsrutinen med ett DrK Premium serum anpassat efter hudens specifika problem.

Applicera gärna en SPF varje morgon.

- av Dr Juanita Kilian

drk sleeping women

 

sleeping mask model

Hudens funktion på natten - sömncykeln

Hela dagen arbetar huden hårt för att skydda sig mot ständiga attacker.
Men när vi sover, startar huden sin återhämtningsprocess och ägnar sig åt intensiv reparation och förnyelse. Det är faktiskt så, att på natten kan återhämtningsprocessen gå upp till tre gånger så fort som under dagen.

Just när vi börjar bli trötta, runt kl. 21.00, är det dags för vår hud att varva ner. Vi definierar timmarna mellan 21.00 och 23.00 som kvällsfasen. Denna fas är ett slags förspel till sömnen när huden som bäst kan absorbera utvärtes behandlingar och DNA-reparationen är förstärkt. Dessutom börjar produktionen av sömnhormonet melatonin öka några timmar före sängdags, något som förstärker trötthetskänslan och som även ökar hudens förmåga att reparera sig själv.

Melatonin är ett ganska smart hormon: Förutom att göra oss trötta kan det alltså motverka skador på huden som har uppstått under dagen på grund av UV-strålning och miljöföroreningar.

Det andra hormonet som är aktivt när vi sover är HGH (the Human Growth Hormone - tillväxthormonet), som bidrar till att accelerera funktionen i huden när det gäller reparations- och förnyelseprocessen.

Vi vet att mellan 23.00 och 04.00 kan vår cellproduktion fördubblas och om vi sover riktigt djupt, kan cellomsättningen till och med tredubblas under perioden mellan 02.00 och 04.00.

På natten är huden inte bara mer aktiv, utan den är även mer genomtränglig. Den är varmare och därigenom mer mottaglig för hudvårdsprodukterna man applicerar. När det gäller produkter från DrK, bör den produkt som behandlar det primära problemet för kunden appliceras på kvällen.

- av Dr Juanita Kilian

Huvudaktiv ingrediens: Gardenia Jasminoides Fruktextrakt

REPAIR & PROTECT NIGHT SHIELD innehåller bl a:
Gardenia Jasminoides - det aktiveras av mikrobiomet i en melatoninlik molekyl med överlägsna anti-inflammatoriska egenskaper från blått ljus och UV-strålning.
Förbättrar sömnkvalitén (som ett kosttillskott).

DrKs nya reparerande och skyddande teknologi ger din huds mikrobiom skydd mot dagens moderna livsstil.

Genom att stimulera ditt mikrobiom – din huds naturliga bakterieflora med den nya avancerade teknologin och därmed påverka din oxytocinproduktion vilket leder det till en mer välmående hud.

Repair & Protect Night Shield

Rekommenderas till alla hudtyper och alla åldrar.

Fördelar och effekter
 • Återbalanserar hudens mikrobiom
 • Överlägsen anti-inflammatorisk effekt mot digital stress
 • Förbättrad sömnkvalitet
 • Anti-åldrande- och antioxidant effekt

Användning

 • Applicera en ärtas storlek av produkten i ansiktet, på halsen och dekolletaget. Masseras omsorgsfullt in i huden tills huden absorberat produkten

 

 

hud och melatonin w370h200 

 

repair and protect night shield

Hudens samband med melatonin

Melatonin är ett välkänt sömnrelaterat hormon som naturligt utsöndras av vår hjärna och från huden i en synkroniserad
dygnsrytm. Produktionen av melatonin är som störst på natten och spelar en viktig roll när det handlar om vår förmåga att somna och kvalitén på vår sömn.

Melatonin har även andra intressanta egenskaper; den fungerar även som en kraftfull antiåldrande ingrediens, pga dess
antioxidanta egenskaper och den aktiverar en biologisk försvarskaskad då den binder till de melatonin specifika receptorerna (MT1R). Digital stress (digital apparatur som avger blått ljus) stör rytmen av melatoninproduktionen vilket resulterar i hudåldrande (brist på antioxidant skydd och mitokondriella skador). Även sömnrelaterade funktioner störs (svårigheter att somna, vaknar upp ett flertal gånger under natten, trötthet på morgonen).

Detta resulterar i en negativ cirkel av för tidigt åldrande i hud, som utsätts för mycket yttre negativ påverkan och som är oförmögen att reparera sig under den biologiska vilofasen i kroppen.

80% av populationen är inte nöjda med sin sömnkvalité och man är även övertygad om de starka kopplingarna mellan sömnkvalitén och hudens välmående. Det blir därmed uppenbart att melatoninets skyddande egenskaper är en av de viktigaste bidragande faktorerna för både ett hälsosamt åldrande och välmående.

Melatonin ger ett naturligt skydd mot digital stress, aktiverat av mikrobiomet i en melatoninlik molekyl. Tetraterpenoider, allmänt välkända för sina antioxidanta och anti-inflammatoriska egenskaper, sådana som cronin och crocetin, vilka även är identifierade för sina egenskaper med skydd mot blått ljus och UV-strålning liksom för dess förmåga att förbättra sömnkvalitén (som ett kosttillskott).

- av Dr Juanita Kilian

Huvudaktiv ingrediens: Gardenia Jasminoides Fruktextrakt

REPAIR & PROTECT NIGHT SHIELD innehåller bl a:
Gardenia Jasminoides - det aktiveras av mikrobiomet i en melatoninlik molekyl med överlägsna anti-inflammatoriska egenskaper från blått ljus och UV-strålning.
Förbättrar sömnkvalitén (som ett kosttillskott).

DrKs nya reparerande och skyddande teknologi ger din huds mikrobiom skydd mot dagens moderna livsstil.

Genom att stimulera ditt mikrobiom – din huds naturliga bakterieflora med den nya avancerade teknologin och därmed påverka din oxytocinproduktion vilket leder det till en mer välmående hud.

Repair & Protect Night Shield

Rekommenderas till alla hudtyper och alla åldrar.

Fördelar och effekter

 • Återbalanserar hudens mikrobiom
 • Överlägsen anti-inflammatorisk effekt mot digital stress
 • Förbättrad sömnkvalitet
 • Anti-åldrande- och antioxidant effekt

Användning

 • Applicera en ärtas storlek av produkten i ansiktet, på halsen och dekolletaget. Masseras omsorgsfullt in i huden tills huden absorberat produkten

skin brain relationship w370h200 

 

repair and protect spf 50 day shield

Vad är Oxytocin och varför spelar det en så viktig roll i ditt välbefinnande?

Oxytocin är ett hormon och en neurotransmittor som är inkluderad redan vid födsel och vid amning. Det associerar till empati, tillit, sexuell aktivitet och vid uppbyggnad av relationer. Det kallas även för ”kärlekens hormon” pga att nivån av oxytocin ökar när vi kramas och vid orgasm. Oxytocin är ett naturligt förekommande hormon som produceras av hypotalamus – ett litet område som finns i vår hjärna – och utsöndras från hypofysen. Oxytocin, dopamin och serotonin benämns även som ”glädjehormon”.

När du attraheras till en annan person utsöndrar din hjärna dopamin, din serotonin-nivå ökar och oxytocin produceras. Detta leder till att du känner en ökning av positiva känslor.
Det har även visat sig att hormonet minskar stress och ångest. När det frigörs i vissa delar av hjärnan aktiverar Oxytocin den ”sociala hjärnan” vilken påverkar flera olika mänskliga beteenden.
Bearbetning av ansiktsdrag - Underlättar attraktionen mellan olika personer genom att minska negativa känslor
Befrämjar kommunikation och socialt beteende - Besläktat med de delar i hjärnan som registrerar njutning - Involverat i sociala, kognitiva och emotionella beteenden.

 • Bearbetning av ansiktsdrag - Underlättar attraktionen mellan olika personer genom att minska negativa känslor
 • Befrämjar kommunikation och socialt beteende - Besläktat med de delar i hjärnan som registrerar njutning - Involverat i sociala, kognitiva och emotionella beteenden

Hur kan DrK påverka oxytocin stimulering?

Hudens mikrobiota och hjärnan har kontakt via en befintlig naturlig väg där mikrobiota är första steget. Denna nya aktiva ingrediens i DrK Day Shield är den första generationen av Cannabis sativa växtstamceller och introducerar begreppet postbiotiskt In situ.

Genom dess sätt att verka förändrar den aktiva ingrediensen hudens kommensala mikrobiota, producerar en positiv In situ postbiotisk ”cocktail” som aktiverar syntesen av de lyckorelaterade neurokemikalier i huden som har anslutning med hjärnan. Detta resulterar i en känsla av välbefinnande och i förlängningen en friskare och starkare hud.

Flera In vitro- och In vivo tester har genomförts:

 • För att påvisa ett ökat välmående i huden
 • Tydlig ”positiv hjärnaktivitet”
 • Fördelaktig påverkan av humöret.

oxytocin flöde

Cannabis sativa är en innovativ prebiotisk behandlande ingrediens som stimulerar hudens mikrobiota till att aktivera den kutana oxytocin-syntesen.
En skyddande film skapas som bidrar till att bevara fukten i huden och som ger effekten av ett ”extra hudlager”.

 • Mikrobiotan återbalanseras
 • Mimiska fina linjer och rynkor reduceras
 • Huden får ett friskare och yngre utseende
 • Ökar fuktnivån
 • Förbättrar hudens lyster
Effekten av denna aktiva ingrediens

Stimulering av hudens mikrobiota så att dess bakterier på ett naturligt sätt producerar en ”In situ postbiotisk cocktail” som stimulerar den kutana syntesen av oxytocin.

Således aktiveras det område i hjärnan som skapar en bättre självuppfattning, förbättrar hudens egenskaper som associeras till åldrandet, välmående samt ungdomlighet.

DU är summan av DIG SJÄLV + DIN MIKROBIOTA och denna symbios är oskiljaktig.

Konceptet In situ postbiotika: Vem skulle bättre än vår egen symbiotiska mikrobiota kunna ta hand om sitt hem, det vill säga, vår hud?

- av Dr Juanita Kilian

 

Advanced Cleansing Gel - 3-i-1-produkt - rengöring, make-up remover & peeling

 

grenate apples

repair and protect advanced exfo cleanser

Huvudaktiv ingrediens: Granatäpple-enzym

Granatäpple-enzym fungerar som ett exfolieringsenzym som avlägsnar det yttre lagret av döda hudceller som kan innehålla både patogena bakterier och sebum.
Granatäpple innehåller enzymer som är kraftfullt antioxidanta och som även gör huden ljusare.

Repair & Protect Advanced Cleansing Gel - Exfo Cleanse

Rekommenderas till alla hudtyper.

Fördelar och effekter

 • Rengör huden effektivt och skonsamt från orenheter
 • Intensiv återfuktning
 • Reducerar överproduktion av talg
 • Ger en jämnare hudton vid oregelbunden pigmentering
 • 3-i-1 produkt, kombinerad rengöring, make-up remover och peeling

Användning

 • Används som en peeling 1 gång i veckan
 • Används morgon och kväll för att effektivt avlägsna make-up och orenheter

 

 

Vikten av att rengöra ansiktet morgon & kväll

 

did u know cleaning

repair and protect advanced exfo cleanser

Rengöringen på kvällen avlägsnar smuts, pollen, miljöföroreningar, makeup och det överskott av talg som huden producerat under dagen. Att även rengöra huden på morgonen är precis lika viktigt:

Avlägsnar oönskade föroreningar på huden

Tro det eller ej, men din hud kan samla på sig miljöföroreningar när du sover, så det är nödvändigt att du tvättar bort dem på morgonen. Döda hudceller och allergener kan samlas på ditt örngott och överföras till huden i ansiktet under natten. Cirkulerande luft (från din luftkonditionering eller värmefläkt) kan även röra upp damm, mögelsporer och andra föroreningar som till slut kan hamna i ditt ansikte på natten.

Eliminierar överskottstalg och ämnen som irriterar huden

Talg kan också samlas på huden under natten, så en noggrann rengöring är viktig för att din morgonrutin ska vara effektiv. Tar man hand om överskottstalg ger man hudvårdsprodukterna en bättre möjlighet att tränga in i huden och det blir lättare att lägga på sin makeup. Hos vuxna med känslig hud, särskilt de med rosacea, finns det ett litet kvalster som växer inne i hudens porer som heter Demodex. Om vi noggrant rengör våra porer på morgonen, avlägsnar vi smuts och partiklar som den här lilla varelsen lever på. På så vis kan vi begränsa det antal av dessa små kryp som lever i vår hud.

Förbered huden för din morgonrutin

För att få en hud med fräsh lyster rekommenderas att rengöra den på morgonen så att huden samtidigt återfuktas. Applicera därefter DrK Repair & Hydrate Hydrating Complex som innesluter fukten, vilket i sin tur gör att huden verkar fylligare och får en vackrare utstrålning. När du rengör huden på rätt sätt, skapas en fräsch grund för applicering av DrK’s Hydrating Complex och Premium Serum, dag- och nattkräm, solskydd och/eller makeup.

Behandling av Akne hud

 

behandling mot akne

 

repair and purify premium serum acne control w285h1040

DrK Dermal Health Care Postbiotic Resurfacing Enzymatic Peel:

Fördelar i en aknehud

DrK Dermal Healt’s Novel ”Skin Resurfacing”-behandling tar ”skin resurfacing” till en ny nivå vid introduktionen av en effektiv behandling utan syntetiska syror.

Denna avancerade ”skin resurfacing”-behandling arbetar från utsidan av huden till insidan genom att kombinera en ny naturlig källa av AHA’s och postbiotika för maximal stimulering av hudföryngring. Samtidigt som den skydda mot inflammation och alla tecken på stress i huden minskas.

DrK Dermal Health Care är den första ”health and wellbeing” hudvårdsserien som använder postbiotika och enzymer för att aktivt provocera en accelererad form av cellregenerering i de olika hudlagren. Samtidigt som traumat kontrolleras och minimerar inflammationsresponsen inuti huden.

Utvecklad som ett dermatologiskt ”skin resurfacing” system behandlar framgångsrikt DrK Postbiotic Resurfacing Enzymatic Peel alla tecken på stress i huden, som känslighet, för tidigt åldrande, ojämn hudton, hyperpigmentering, akne, trött och energifattig hud samt kronisk hudrodnad.

Forskning i DrK Postbiotic Resurfacing Enzymatic Peel påvisar att den probiotiska metaboliska produkten ger en mycket bra effekt vid behandling av akne.
Den aktiva postbiotikan utsöndras av B. coagulans MTCC 5856 under fermentering och visar exceptionell antimikrobiell aktivitet mot akne orsakad av bakterien Cutibacterium (även känd som Propionibacterium).

Vilken metabolit som helst som produceras av en probiotisk organism benämns som en probiotisk metabolit. De kan vara antingen intracellulära eller utsöndras av probiotikan under dess tillväxt.

Förutom anti-akne effekten, har denna postbiotiska peeling även egenskaper som skyddar huden vilket är en stor fördel hos denna produkt jämfört med bensoylperoxid som ofta används vid behandling av akne.

Denna professionella behandling från DrK visar snabbt resultat på aktiv och akut akne. I kombination med en markant minskning av utsöndring från talgkörtlarna vilket resulterar i mindre fet hud, mindre kvisslor och akne samt mindre hudrodnad vid aknen.

Det har även visat sig att denna postbiotika är stabil vid ett surt pH-värde och vid en temperaturintervall på 70-90o C, med antimikrobiell aktivitet mot olika patogena bakterier, inkluderat Cutibacterium acne.

DrK Dermal Health Care Postbiotic Resurfacing Enzymatic Peel rekommenderas för behandling av mild till moderat akne och har en större effekt än bensoylperoxid hos individer med fet hud.

- av Dr Juanita Kilian 

Visste du att stress kan orsaka hudproblem

 

drk stress

 

repair and hydrate skin hydrator w285h1040

Stress kan vara en utlösande faktor till att du får problem med huden eller förvärra ett tillstånd.

Stress och inflammation hör delvis samman och det är därför problem som t ex eksem, rosacea och psoriasis förvärras när det blir för mycket stress och press i vardagen.

Det är bara de som har en genetiskt nedärvd benägenhet för en sjukdom som får dessa problem.
Sambandet mellan stress och inflammation i huden är välkänt. Nervsystemet påverkar neuro transmittorerna i huden som i sin tur påverkar en inflammationsprocess.

På senare år har forskningen om immunförsvaret i huden ökat och även förståelsen för olika sjukdomstillstånd och mediciner som kan hjälpa.
Om man vill försöka behandla problemet utan mediciner kan man EVENTUELLT få hjälp från DrK’s anti-inflammationshudvårdsserie. Produkterna är specifikt utvecklade för att förbättra hudens immunförsvar och förbättra hudens välmående i alla aspekter från det basala lagret till hudens mikrobiota.
Två produkter som man kan komplettera den dagliga hudvårdsrutinen med är:

 • DrK Repair & Hydrate Hydrating Complex bidrar till att bibehålla hudens fuktnivå och mikrobiotan välmående. Det stärker även upp hudens försvar, deltar vid cellreparation och sårläkning.
 • Repair & Protect Premium serum för känslig hud är ett högkvalitativt, premium serum för en välmående hud med innovativa läkande ingredienser till hjälp för torr, stressad och skadad hud.

DrK Repair and Protect Premium Serum stärker hudbarriären, ger förbättrad återfuktning,reducerar inflammation, återställer balansen i hudens mikrobiom (fungerar som en prebiotika). Det återställer hudens homeostas och skapar ett ökat välmående i huden som därmed blir mindre känslig för aggressiv miljöpåverkan såsom föroreningar, kemikalier och skadligt solljus.

Det som också är viktigt är att försöka ändra på är en stressig vardag och att sova mer så inflammationen som finns i kroppen minskar även från insidan. Lättare sagt än gjort men värt ett försök.

Varje sommar har en historia...

 

drk blog summer toys

 

 

Vad blir din sommarhuds historia?

Vi ser alla fram emot sommaren, härliga sena solnedgångar, varma dagar, solsken, semester, en känsla av förväntan och gemenskap.
Men har du tänkt på effekterna och förändringarna i din hud under dessa fantastiska sommardagar?
Varmt väder ökar vattenförlust från kroppen som kan leda till uttorkning. Huden kan upplevas irriterad, känslig, bli röd, kännas torr och fuktfattig.

I sommarvärmen, svettas man ofta lättare och kan även utsöndra mer sebum. Detta kan i sin tur leda till akne, tilltäppta porer och komedoner. När svett blandas med bakterier och talg på din hud kan det täppa till porerna.

En annan anledning till att problemhud kan förvärras under sommarmånaderna är den keratolytiska effekten solen har på huden. Detta som ett resultat av den långsammare processen då döda hudceller sitter kvar längre på hudytan vilket också resulterar i tilltäppta porer. Det är av största vikt att du håller dig till rekommenderad DrK hudvårdsrutin för att bibehålla välmåendet i huden.

Följ följande enkla steg för att bibehålla en välmående DrK hud:

 1. Rengör:
  Rengör huden 2 gånger om dagen för en ren, smidig och välmående hud. DrK Exfo Cleanser rengör, avlägsnar makeup och exfolierar milt huden samt avlägsnar döda hudceller. Detta förebygger tilltäppta porer och förbättrar hudens fuktnivå.
  Kontrollera akneutbrott:
  När svett blandas med bakterier och talg på huden kan porerna bli tilltäppta! Tvätta ansiktet 2 gånger om dagen, extra viktigt efter träning eller utomhus aktivitet i solen

 2. Bibehåll huden återfuktad:
  • Följ noga DrK’s fyra hudvårdsrutinsteg –rengör – återfukta – behandla – skydda
  • Drick rikligt med vatten
  • DrK Skin Hydrator bidrar till att bibehålla din huds fuktnivå och ditt mikrobiom välmående
  • DrK Skin Hydrator stärker upp din huds försvar, deltar vid cellreparation och sårläkning
  • DrK Skin Hydrator ger en omedelbar ökning av hudens fuktnivå
  Tänk på att huden blir torr när den förlorar för mycket talg eller vatten, vilket kan orsakas av en kombination av fuktig luft, varma dagar i solen och air condition.

 3. Fortsätt behandla din hud:
  Varje DrK Premium Serum har specifika effekter som förbättrar välmåendet i varje hudtillstånd. Hudtillstånd som hyperpigmentering, akne, mogen hud, känslig eller sensitiviserad hud behandlas med de individuella Premium serumen.
 4. Skydd - undvik att bränna dig i solen:
  • Använd dagligen ett bredspektrumssolskydd som skyddar din hud när du är utomhus. Återapplicera vid behov eller varannan timme.
  • DrK Repair and Protect SPF 50 Day Shield skyddar mot UVA, UVB, IRR och HEV. Det erbjuder även en överlägsen antioxidationseffekt, har anti-inflammatoriska egenskaper och skyddar mot föroreningar.
  • DrK Repair and Protect Night Shield ger skydd mot blått ljus, skyddar mot negativ miljöpåverkan, förbättrar hudens elasticitet och skyddar den naturliga melatoninproduktionscykeln, samtidigt som sömnkvalitén förbättras.

- Av Dr Juanita Kilian

UPP